Het bedrijf

Nicole Klip – Coaching & Energetisch Werk, gevestigd aan Ossenkamp 19, 3829 GV Hooglanderveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Ossenkamp 19
3829 GV Hooglanderveen
+31 6 47 820 313

Nicole Klip is de Functionaris Gegevensbescherming van Nicole Klip Coaching & Energetisch Werk. Zij is te bereiken via nicole@nicoleklip.nl

Persoonsgegevens die Nicole Klip – Coaching & Energetisch Werk verwerkt

Nicole Klip verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan het bedrijf verstrekt.

Overzicht verwerkte persoonsgegevens

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Indien van toepassing: bedrijfsnaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

  Nicole Klip – Coaching & Energetisch Werk heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is voor Nicole Klip niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Aan ouders dan ook het advies betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

  Als je ervan overtuigd bent dat Nicole Klip zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via nicole@nicoleklip.nl, dan wordt deze informatie gelijk verwijderd.

  Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

  Nicole Klip – Coaching & Energetisch Werk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van de nieuwsbrief Inspiratiemail
  • Verzenden van online trainingen
  • Je te kunnen bellen, WhatsAppen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals het bevestigen of wijzigen van afspraken en vragen te beantwoorden
  • Je te informeren over wijzigingen van de diensten en/of producten
  • Versturen van opnames van reading en/of verslag van healing op afstand
  • Versturen van facturen
  • Gegevens die binnen komen via het contactformulier worden enkel en alleen gebruikt om te kunnen reageren op de gestelde vraag. Deze worden nergens opgeslagen.

  Nicole Klip werkt op een beveiligde laptop en telefoon en altijd via een veilig netwerk.

  Readings worden opgenomen op een Olympus opname-apparaat. De opnames worden verstuurd via We-Transfer. Na uploaden door ontvanger wordt de opname maximaal een week bewaard.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Nicole Klip – Coaching & Energetisch Werk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nicole Klip) tussen zit. Nicole Klip gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • MailChimp: versturen van nieuwsbrief en online trainingen. Hierin staan de mailadressen en voor- en achternamen. Deze lijst wordt met niemand gedeeld, derhalve geen verwachte gevolgen voor betrokkene.
  • Whereby.com of Zoom.com: beeldbellen. Je krijgt een link toegestuurd via de mail. Dit wordt enkel en alleen gebruikt als er een afspraak is gemaakt om via dit medium contact met elkaar te hebben.
  • Hostingpartij mailprovider en websites https://nicoleklip.nl is Yourhosting.
  • Nicole Klip is actief op de volgende sociale media: Facebook, LinkedIn, Twitter, Google Mijn Bedrijf en Instagram. Nicole Klip gebruikt deze media ten behoeve van de zichtbaarheid, activiteiten aan te kondigen, verbinding te creëren met de doelgroep en te inspireren. Gegevens over volgers worden met niemand gedeeld. Betrokkene kan zich te allen tijde als volger/vriend/contact uitschrijven.
  • Facturatie geschiedt voornamelijk handmatig. Soms, voor bijvoorbeeld online trainingen, wandelingen en workshops, maakt Nicole Klip gebruik van de online betaaldienst Mollie.
  • Bank: ASN bank. Bankgegevens worden niet verwerkt in de klantoverzichten.
  • De back-up van de website Nicoleklip.nl staat op Dropbox. De back-up van de harde schijf van de laptop staat op een usb-stick.
  • Afspraken worden genoteerd in de Google agenda.

  Bewaarde persoonsgegevens

  Nicole Klip – Coaching & Energetisch Werk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hieronder de gehanteerde bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  Persoonsgegevens in MailChimp > Bewaartermijn: onbeperkt, je kunt je op elk door jou gewenst moment eenvoudig uitschrijven (onderaan de mail staat altijd een uitschrijflink).

  Personalia van klanten, te weten naam, adres, telefoonnummer, mailadres, data van afspraken en aantekeningen n.a.v. coachsessies > Bewaartermijn 10 jaar. Hier horen ook de facturen bij.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Nicole Klip – Coaching & Energetisch Werk verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de persoon in kwestie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit geschiedt altijd in overleg met de betreffende persoon.

  Cookies of vergelijkbare technieken

  Nicole Klip – Coaching & Energetisch Werk gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen ze gebruikt worden om de website te optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nicole Klip en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de verwerkte persoonsgegevens naar jou of een ander door jou genoemde organisatie te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nicole@nicoleklip.nl.

  Verwijdering van gegevens kan ertoe leiden dat je geen toegang meer hebt tot bijvoorbeeld de online training(en). Welke gevolgen verwijdering van je gegevens heeft, worden natuurlijk met je besproken.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, word je verzocht een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Nicole Klip reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

  Nicole Klip wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

  Beveiliging persoonsgegevens

  Nicole Klip – Coaching en Energetisch Werk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via nicole@nicoleklip.nl.