Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Nicole Klip – Coaching & Energetisch Werk, hierna te noemen ‘Nicole Klip’. Bij het afnemen van een dienst van Nicole Klip ga je akkoord met deze voorwaarden.

Duur, tijd en plaats

Een gewone coachsessie duurt 1,5 uur. Een traject bestaat uit 5 sessies. Een van deze sessies is een wandelsessie of een reading & coachsessie. Deze duurt zo’n 2 à 2,5 uur.

De coachsessies vinden plaats op de Ossenkamp 19 in Hooglanderveen. Heb je een traject inclusief een wandelsessie spreken wij daarvoor mogelijk een andere locatie af.

Een reading duurt 1,5 uur. Deze vindt plaats op de Ossenkamp 19 in Hooglanderveen of via Whereby/Zoom. De opname van de reading stuur ik je later per mail (WeTransfer) toe. Een reading kan ook op afstand.

Een healing duurt een half uur. Deze vindt plaats op de Ossenkamp 19 in Hooglanderveen. Een healing kan ook op afstand.

Een tarotlegging duurt een half uur. Deze vindt plaats op de Ossenkamp 19 in Hooglanderveen of online via Whereby/Zoom.

Een opstelling duurt zo’n 2 uur. Deze vindt plaats op de Ossenkamp 19 in Hooglanderveen of online via Whereby/Zoom.

Afspraken nakomen

Van jou wordt verwacht dat je de gemaakte afspraken nakomt. Mocht dit onverhoopt echt niet lukken, dien je uiterlijk 1 werkdag (24 uur) voor de afspraak contact met mij op te nemen. Wij plannen dan gelijk een nieuwe afspraak in. Binnen deze termijn ben je gehouden het honorarium voor de gemiste sessie te voldoen. Voor de actuele prijzen verwijs ik je naar die pagina op de site.

Vertrouwelijk

Ik garandeer te allen tijde een vertrouwelijke behandeling. Dit betekent dat geen enkele informatie aan derden gegeven wordt tenzij na jouw goedkeuring, behoudens wettelijke verplichtingen. Wel houd ik mij het recht voor collegiaal overleg te hebben in het kader van mijn eigen ontwikkeling (intervisie). Dit overleg vindt geanonimiseerd plaats.

Van jou verwacht ik dat je actief en open meewerkt in het coachingproces. Dit betekent dat je in alle openheid de gesprekken houdt met mij, dat je geen informatie achterhoudt en geen dubbele agenda hanteert en dat je je houdt aan de afspraken die wij maken.

Betalingstermijn

Nicole Klip hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

Algemene gegevens

Nicole Klip – Coaching & Energetisch Werk
Ossenkamp 19
3829 GV  Hooglanderveen

Tel: 0647 820 313
Mail: nicole@nicoleklip.nl

KvK: 60404280
BTW nummer: NL001933021B28
Rekeningnummer: NL55 ASNB 0707 4785 96